Šis kurss paredzēts tiem, kuri vēlas padziļināti apgūt kompozīcijas paņēmienus fotogrāfijā.

Kompozīcija ir fotoattēla pamats un to ir iespējams risināt ļoti daudz dažādās variācijās. Kurss piedāvā oriģinālu pieeju kompozīcijas mācībai, apskatot kompozīcijas veidus konkrētos žanros. Kompozīcijas principi, veiksmīgi pielāgoti konkrētajam žanram, atsedz žanra kompozicionālās īpatnības.

Kompozīciju nevar tikai tehniski iemācīties, tāpēc šī kursa ietvaros tiks daudz trenēta prasme saskatīt un izjust kompozīciju. Tiks apskatīti klasiķu un mūsdienu fotogrāfu darbi ar spilgtiem kompozīcijas piemēriem, kā arī aplūkota kompozīcijas saistība ar fotogrāfijas sižetu, saturu un noskaņu. 

Kursa apjoms: 8 nodarbības, kopā 36 akadēmiskās stundas, pēc katras nodarbības tiek uzdots mājasdarbs.

Kursa programma:

 1.Kompozīcijas pamati. Atkārtošana. 

 • Kadrējums un kompozīcijas pamatveidi. Piemēri. 
 • Kompozīcijas principi. Ritms, simetrija un asimetrija. Līdzsvars. Kompozīcijas centrs. 
 • Statika un dinamika kompozīcijā. 
 • Zelta griezums. Perspektīva. Satekpunkts. Telpiskums. 
 • Plāni fotogrāfijā.

2. Kā izveidot interesantu un neparastu kompozīciju fotogrāfijā? 

 • Vizuālā uztvere. Psiholoģija. 
 • Sižets un saturs. 
 • Kompozīcijas centrs. 
 • Kompozīcijas elementu saspēle. 

3. Kompozīcija portretā. 

 • Klasiķu un mūsdienu fotogrāfu darbi. Piemēri. Darbu analīze. 
 • Likumu pārkāpšana portreta fotogrāfijā.
 • Idejas, noskaņas un kompozīcijas harmonija. 

4. Kompozīcija ainavā. 

 • Klasiķu un mūsdienu fotogrāfu darbi. Piemēri. Darbu analīze. 
 • Kam jāpievērš uzmanība, veidojot kompozīciju ainavā? 
 • Likumu pārkāpšana ainavas fotogrāfijā.
 • Idejas, noskaņas un kompozīcijas harmonija. 

5. Kompozīcija klusajā dabā. 

 • Klasiķu un mūsdienu fotogrāfu darbi. Piemēri. Darbu analīze. 
 • Figūru un to proporciju harmonija klusās dabas fotogrāfijā 
 • Likumu pārkāpšana klusās dabas fotogrāfijā.
 • Idejas, noskaņas un kompozīcijas harmonija. 

6. Kompozīcija dokumentālajā fotogrāfijā. 

 • Klasiķu un mūsdienu fotogrāfu darbi. Piemēri. Darbu analīze. 
 • Likumu pārkāpšana dokumentālajā fotogrāfijā.
 • Idejas, noskaņas un kompozīcijas harmonija. 

7. Ārpus klasiskajiem kompozīcijas likumiem. 

 • Fotogrāfijas, kas liek padomāt. 
 • Drāma kompozīcijā. 
 • Fotogrāfijas raksturs un kompozīcija. 

8. Foto plenērs. 

 

Kursa autore un vadītāja: Inese Kreigere

Absolvēta LMA, Mākslas zinātnes nodaļa, Mākslas vēstures un kultūras vēstures un teorijas apakšzinātne. Iegūts maģistra grāds.

Absolvēta LU, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Kultūras vēstures un vizuālās mākslas skolotāja programma. Iegūts bakalaura grāds

Absolvēta Rīgas Kultūru vidusskola

Vairāku foto pulciņu vaditāja, lektore, mācību kursu autore, skolotāja, fotogrāfe.

 

Vietu skaits ierobežots.

Kursa maksa: 190EUR 240EUR (iespējams sadalīt divos maksājumos)

Kursa ilgums: 2 mēneši, 8 nodarbības, 36 akadēmiskās stundas.

Nodarbības notiek reizi nedēļā, dienas vai vakara grupās.

Kursa noslēgumā tiek izsniegts sertifikāts.

Kursa klausītājiem nepieciešamas pamatzināšanas fotogrāfijā.

 

Nākamo apmācību grupu sākums:

Vakara grupā (18:00 - 21:00) - 2020. gada 21. septembrī (pirmdienās, reizi nedēļā).

Dienas grupā (12:00 - 15:00) - 2020. gada 7. oktobrī (trešdienās, reizi nedēļā).

 

*Nodrošina 10% atlaidi