Tu esi aizrāvies ar fotogrāfiju, izlasījis kādu grāmatu, nopircis jaunāku kameru, bijis kursos, zini ko dara katra poga. Tu fotografē, kad vien ir tam laiks, Tu piedalies konkursos vai fotografē tikai sava prieka pēc. Bet nepamet sajūta, ka kaut kā pietrūkst, gribas vairāk, gribas augstāk, skaistāk, labāk. Tu kaut ko meklē, bet ko tieši?

Trešā līmeņa fotokursi “Radošā Fotogrāfija” ir turpinājums ikviena jaunā fotogrāfa pirmajiem soļiem fotogrāfijā. Šis kurss ir radies apkopojot zināšanu esenci no studiju kursu satura, ko pasniedzu Latvijas Kultūras Koledžā. No ilgiem gadiem pieaugušo fotokursu vadīšanā. No neskaitāmiem plenēriem un radošām darbnīcām, ko esmu veidojis un vadījis. No daudziem gadiem studējot psiholoģiju, radošumu un vizuālo uztveri. Šie kursi ir karte katram, kurš meklē sevi fotogrāfijā un katram, kurš vēlas darīt vairāk.

3 mēneši, 12 nodarbības, mājasdarbi, darbu analīze, kritika, ieteikumi. 12 vakari diskusiju, strīdu, neziņas un meklējumu, daudz izlasītu grāmatu, daudz domu un strupceļu. Vēl vairāk jautājumu. Tas viss, lai Tu atrastu, kas esi, ko meklē un kur vēlies būt fotogrāfijā.

Kursa programma
Kurss sastāv no tematiskiem sarunu un diskusiju vakariem, klasiķu darbu analīzes, patstāvīgiem darbiem. Katrā nodarbībā tiek analizēti patstāvīgie darbi un sniegtas rekomendācijas darbu tālākai attīstībai.
Apmācību programma veidota kā secīga un konstruktīva iedziļināšanās fotogrāfijā, tās būtībā un pielietojumā. Ar diskusiju, uzdevumu un literatūras analīzes palīdzību, kursu dalībnieki tiek ievesti dziļi fotogrāfijas būtībā un iepazīstināti ar vissmalkākajām niansēm, kas noderēs turpmākajā darbībā.
Katrs dalībnieks pirmā mēneša beigās izvēlas noslēguma darba tēmu, kuru patstāvīgi pēta un attīsta visā kursu laikā, šī tēma rezultējas gala darba materiālā.
Optimāla rezultāta sasniegšanai klātienes nodarbības (48 akadēmisko stundu apjomā) ir nepieciešams papildināt ar tāda pat apjoma patstāvīgo darbu individuāli vai grupā.
Nodarbības notiek nelielās grupās (līdz 8 cilvēkiem), latviešu valodā, darba dienu vakaros.
Atsevišķas nodarbības vai to daļas var tikt organizētas izbraukumā vai citādi ārpus “Fototelpas” telpām.

Tēmas:
Fotogrāfija vēsturē.
 Iedziļināsimies fotogrāfijas pirmsākumos un analizēsim to autoru darbus, kuri mainīja fotogrāfijas lomu pasaules kultūrā. Izpratīsim, kāpēc un kā, diskutēsim kāda jēga un iemesli, meklēsim atbildes. Meklēsim sevi klasiķu darbos.

Fotogrāfija sabiedrībai.  Fotogrāfijas loma kultūrā un sabiedrībā, tās attīstība, konkurence un nozīme sabiedrības procesu attīstībā. Fotogrāfijas nākotne, riski un iespējas. Fotogrāfa loma sabiedrībā.

Fotogrāfs un viņa fotogrāfija. Kas es esmu un ko vēlos pateikt. Kā būt godīgam, kā melot, kā vilties sevī. Eksistenciāls diskurss par autora stilu un sevis meklējumiem. Ieraksimies katrs sevī, lai atrastu un varbūt pazaudētu. 

Kompozīcijas nozīme fotogrāfijā. Vizuālās uztveres pamati, kā tas darbojas galvā un kāpēc mums melo mācību grāmatas. Mīti par Zelta griezumu, Dievišķo mākslā un trešdaļas likumu. Patiesība par līdzsvaru un to, ka pasaule ir melna.

Asociatīvā fotogrāfija. Par domām un emocijām, ko izraisa fotogrāfiska darba aplūkošana. Par fotogrāfijas spēku ikdienā un mākslā. Kā manipulēt, spēlēties un maldināt. Kā teikt patiesību. Asociācijas un skatītājs. Meli un intrigas.

Laikmetīgā fotogrāfija. Fotogrāfija kā mākslinieka instruments, jēga, saturs, ideja pāri visam. Kas ir fotogrāfija laikmetīgajā makslā, kāpēc to nesaprot visi. Kam tā ir domāta, kāpēc. Par mūsdienīgumu un rītdienu.

Radošums fotogrāfijā. Kas ir radošums, intelekts, kā tas izpaužas fotogrāfijā, kā cilvēkos. Ko nozīmē radoša fotogrāfija un ko tā dod autoram, ko tā dod skatītājam. Radošums mākslā. Radošums psiholoģijā. Kā to izmantot savā labā.

Fotogrāfija kā pašterapija. Kāpēc mēs fotografējam? Ko mēs meklējam? Un ko mēs no tā iegūstam.

Fotogrāfiju stāsti. Vienas fotogrāfijas monologs, sērijas veidošana, darbu atlase un prezentēšana. Izstādes veidošanas pamatprincipi. Darba dzimšana. Darba dzīve un mūžs.

Kursa noslēguma darbs. Autora izvēlētās tēmas fotogrāfiska izpēte, iztirzāšana un izstrāde fotogrāfiskā valodā. Kurss rezultējas fotogrāfisko darbu izstādē (personiskiem vai publiskiem mērķiem).
Pabeidzot apmācību dalībnieki saņem sertifikātu.

Priekšnosacījumi: foto tehnikas pamatu pārzināšana, personiskā foto kamera (digitāla vai analoga), vēlme aktīvi līdzdarboties grupas ietvaros.
*Šie kursi neaizstāj augstākā līmeņa studiju apjomu.
**Kursi ir piemēroti ikvienam, kurš pastiprināti interesējas par fotogrāfiju un vēlas pilnveidot savas spējas kā interesantu foto darbu radīšanā, tā arī mākslas foto disciplīnās. Iesācējiem un profesionāļiem, kuri nebaidās apšaubīt esošās zināšanas.

 

Kursa autors un vadītājs: Mārtiņš Vanags, Mag.Psych.
Ieguvis maģistra grādu sociālajā psiholoģijā Latvijas Universitātē.
Skolotājs Rīgas Mākslas un Mediju tehnikumā, priekšmetos Alternatīvās fotogrāfijas metodes un Foto tehnoloģijas.
Pasniedzējs Sony fotoskolā.
Fotoklubu “Fotoklubs Siena” (2011 – 2014) un “Fototelpa” (2015 – ) dibinātājs un vadītājs.

Kursi notiek ceturtdienu vakaros, 18:00-21:00, Fototelpā (F.Sadovņikova 39, Rīgā). Atsevišķām nodarbībām var tikt pieaicināti vieslektori.
Studiju maksa: 420 €, Fototelpas pirmā vai otrā līmeņa fotokursu absolventiem piemērojama 10% atlaide.
Cenā iekļauts PVN 21% apmērā.

Kursu sākums 9.septembrī, 2020.gadā, plkst.18:00

Pieteikšanās aizpildot anketu zemāk.

*Nodrošina 10% atlaidi