Fotokursi Semināri Remonts
Celojumi Analize Video
Lab   Konsult

Neformālā izglītība fotogrāfijā. Regulāras apmācības dienas un vakara grupās, semināri, konsultācijas, video padomi un ceļojumi fotoamatieriem. Fototelpas komandā strādā cilvēki ar izglītību pedagoģijā un fotogrāfijā.