Skip to content

Latvijas analogās fotogrāfijas gada balva 2023

Pēc ilgas gatavošanās, ar prieku paziņojam, ka sākot ar šo gadu Latvijā norisināsies Analogās fotogrāfijas fotokonkurss “Latvijas analogās fotogrāfijas gada balva 2023”. Šī gada tēma Pasaule ir melnbalta

Konkursa atbalstītājs ILFORD photo, sadarbībā ar Focus Nordic un foto preču veikalu Master Foto.

Konkursa nolikums

1.        Foto konkursu “Latvijas analogās fotogrāfijas gada balva 2023”, turpmāk tekstā Konkurss, organizē Fotogrāfijas skola Fototelpa (SIA ARETHA, NMRN:40103172188), tās direktora Mārtiņa Vanaga personā, turpmāk tekstā Organizators.

2.        Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, turpmāk tekstā Dalībnieks.

3.        Konkursa mērķi ir analogās melnbaltās fotogrāfijas prakses popularizēšana Latvijā un fotogrāfijas kā mākslas disciplīnas attīstības sekmēšana.

4.        Konkursa tēma ir “Pasaule ir melnbalta”.

5.        Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā (3) pieteikumus.

6.        Dalība Konkursā ir bez maksas.

7.        Konkursa darbu vērtēšana notiek divās kategorijās:

7.1.         Sudrabs uz papīra.

7.2.         Sudrabs ekrānā.

8.        Konkursā kvalificējamie darbi atbilst sekojošiem nosacījumiem:

8.1.         Fotogrāfijas negatīvi ir veidoti, izmantojot melnbalto negatīvo fotofilmu;

8.2.         Kategorijā “Sudrabs uz papīra” fotogrāfijas iesniedzamas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)     izgatavotas uz papīra bāzes;

b)     kopētas uz sudraba želatīna papīra vai analoga, izmantojot kontaktkopijas vai palielināšanas metodi;

c)     fotogrāfijas sagatavotas izmērā: īsākā mala vismaz 18cm, garākā mala ne vairāk kā 45cm;

d)     fotogrāfija papīra formātā var saturēt vizuālas norādes uz negatīva rāmīti (kadra malām);

e)     Pieteikumu iesniegšana:

8.2.e.1.         Sūtot pa pastu uz adresi: SIA ARETHA, F.Sadovņikova 39, Rīga, LV-1013, ar atzīmi “Analogais konkurss 2023”.

8.2.e.2.         Nogādājot personīgi veikalā MasterFoto F.Sadovņikova 39, Rīga, LV-1013 un ievietojot speciālā kastē ar atzīmi “Analogais konkurss 2023”.

8.2.e.3.         Iesniedzamās fotogrāfijas jāievieto aploksnē, maksimāli nodrošinot to aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

8.2.e.4.         Aploksnē jāievieto drukāta lapa ar informāciju par autoru:

a)     Vārds un uzvārds;

b)    E-pasta adrese;

c)     Telefona numurs;

d)    Fotogrāfiju nosaukumi, ja piemērojami.

8.2.e.5.         Visus pasta izdevumus sedz Dalībnieks.

8.3.         Kategorijā “Sudrabs ekrānā” fotogrāfijas iesniedzamas saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)     JPG formātā, sRGB krāsu telpā;

b)     faila izmērs ne lielāks par 8MB (failu ielādes ierobežojums);

c)     īsākā mala vismaz 1200px;

d)     fotogrāfija ir Dalībnieka autordarbs;

e)     attēls ir iegūts ar viena kadra metodi, nav izmantota montāža, pievienojot attēla daļas no citiem failiem;

f)      retuša var tikt pielietota minimāli (gaišums, putekļu retuša, utt.), nemainot vides vai objektu izskatu un nozīmi attēlā;

g)     attēls var būt skenēts no negatīva vai pozitīva filmas kadra, neskaidrību gadījumā komisija var lūgt uzrādīt negatīva oriģinālu;

h)     uz attēla nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi elementi vai mākslīgi radīti ierāmējumi;

i)      failu nosaukumiem jābūt noteiktā formā, izmantojot tikai latīņu alfabēta burtus un ciparus: uzvards_vards_nosaukums.jpg (Piemēram vanags_martins_ziedi1.jpg, utt);

j)      neatbilstoši failu nosaukumi tiks diskvalificēti un nepiedalīsies konkursā!

k)     Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski mājaslapā www.fototelpa.lv, pieteikuma forma atrodama zem šī raksta.

9.        Tēmas realizācija un izpildījums nav ierobežoti, bet autori nedrīkst pārkāpt sabiedrībā pieņemtās morāles normas un LR likumdošanā noteiktās vizuālo darbu normas.

10.     Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir līdz 2023. gada 17. aprīlim 19.00 (pasta zīmogs).

11.     Konkursa darbu vērtēšana un uzvarētāju paziņošana notiek līdz 2023. gada 28. aprīlim.

12.     Konkursa darbus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir:

12.1.      Fotogrāfs Gvido Kajons,

12.2.      Fotogrāfs Ģirts Jēkabsons,

12.3.      Fotogrāfe Eva Strazdiņa.

13.     Žūrija, aizklāti balsojot, izvēlas 10 (desmit) konkursa finālistus katrā sadaļā, no kuru vidus tiek izvēlēti pirmo trīs vietu ieguvēji.

14.     Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:

14.1.      Sudrabs uz papīra:

a)     Darba idejas oriģinalitāte;

b)    fotokopijas tehniskā kvalitāte;

c)    darba kompozicionālais risinājums.

14.2.      Sudrabs ekrānā:

a)     Darba idejas oriģinalitāte;

b)    negatīva un skenētā faila tehniskā kvalitāte;

c)    darba kompozicionālais risinājums.

15.     Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti šādi:

15.1.      Pirmā vieta – Sudrabs uz papīra:

  • ILFORD MULTIGRADE ART 300 30.5X40.6cm 30 loksnes
  • ILFORD MULTIGRADE ART 300 40,6X50,8cm 30 loksnes
  • ILFORD PHOTO ILFORD DIRECT POSITIV PAPER FB 1K 5X7 25 loksnes
  • ILFORD + PATERSON FILM STARTER KIT2
  • ILFORD + PATERSON DARKROOM STARTER KIT
  • 10 gab ILFORD 100 DELTA 120 FILM vai ILFORD 100 DELTA 135-36 filmas pēc izvēles

15.2.      Pirmā vieta – Sudrabs ekrānā:

  • ILFORD + PATERSON FILM STARTER KIT2
  • ILFORD + PATERSON DARKROOM STARTER
  • 20 gab. ILFORD 100 DELTA 120 vai ILFORD 100 DELTA 135-36 filmas pēc izvēles
  • Filmdose 100% waterproof twin Film Belt Case 120 roll film format
  • ILFORD PHOTO ILFORD DEVELOPER ILFOTECH HC 1L

16.     Konkursa balvas nevar apmainīt pret naudu.

17.     Konkursam iesūtīto darbu reprodukcijas Organizators un tā sadarbības partneri ir tiesīgi izmantot pašreklāmai, ar atsauci uz autoru, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc konkursa noslēguma datuma, publicējot tās sekojošās vietnēs:

17.1.      Mājaslapā www.fototelpa.lv

17.2.      Vietnē www.facebook.com/fototelpa ;

17.3.      Instagram kontā www.instagram/fototelpa.lv ;

17.4.      Mājaslapā www.ilfordphoto.com, kā arī ILFORD sociālo tīklu profilos.

18.     Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa finālā iekļuvušajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.

19.     Dalībnieks jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt sava darba izmantošanu Organizatora pašreklāmās, rakstiski par to informējot Organizatoru uz e-pasta adresi info@fototelpa.lv .

20.     Konkursa desmit labāko darbu kopijas tiek glabātas Organizatora arhīvā 5 (piecus) gadus no Konkursa noslēguma brīža un var tikt izmantotas pašreklāmā.

21.     Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa desmit labākajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.

22.     Konkursa finālisti saņem ielūgumu uz apbalvošanas pasākumu uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi.