Skip to content

Fotokonkurss “Sildošs rudens dzēriens”

Fotokonkurss “Sildošs rudens dzēriens

Konkursa tēma: Konkursa fotogrāfijas atspoguļo rudens laikapstākļus, kuros nepamet vēlme sasildīties ar kādu siltu dzērienu.

Vērtēšanas kritēriji:

 • radošais izpildījums;
 • tehniskā kvalitāte;
 • atbilstība tēmai.

Konkursa nolikums

 1. Foto konkursu “Sildošs rudens dzēriens”, turpmāk tekstā Konkurss, organizē Biedrība “Fototelpa”, NMRN 40008246307, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Vanaga personā, turpmāk tekstā
 2. Konkursā drīkst piedalīties ikviena 16 gadus sasniegusi persona, ja tas nav pretrunā ar mītnes valsts likumiem, turpmāk tekstā Dalībnieks.
 3. Konkursā nedrīkst piedalīties:
  • Biedrība “Fototelpa” valdes locekļi;
  • SIA “Aretha” darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
  • SIA “Master Foto” darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
  • Konkursa žūrijas ģimenes locekļi;
  • Konkursa sponsoru uzņēmumu darbinieki;
  • Politiski nozīmīgas personas.
 4. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt trīs (3) fotogrāfijas.
 5. Fotogrāfiju iesniegšana notiek elektroniski, izmantojot pieteikuma formu mājaslapā fototelpa.lv, sadaļā Konkursi.
 6. Iesniedzamās fotogrāfijas atbilst sekojošiem kritērijiem:
  • JPG formātā;
  • sRGB krāsu telpā;
  • Faila izmērs ne lielāks par 8MB (failu ielādes ierobežojums);
  • Īsākā mala vismaz 1200px;
  • Fotogrāfija ir Dalībnieka autordarbs;
  • Attēls ir iegūts ar viena kadra metodi, nav izmantota montāža pievienojot attēla daļas no citiem failiem. Izņēmums ir HDR montāža, strīda gadījumā žūrija ir tiesīga pieprasīt autoram uzrādīt HDR montāžas izejas failus.
  • Retuša var tikt pielietota minimāli, nemainot vides vai objektu izskatu un nozīmi attēlā.
  • Attēls var būt uzņemts ar digitālo kameru, skenēts no negatīva vai pozitīva, vai iegūts izmantojot citas fotogrāfiskas metodes.
  • Uz attēla nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi elementi vai ierāmējumi.
  • Attēls un tā saturs atbilst Konkursa aprakstam un tēmas noteikumiem, kas uzskaitīti augstāk.
  • Attēls un tā saturs atbilst sabiedrības morāles normām un nav pretrunā ar LR likumdošanu, nekurina rasu vai cita veida naidu un nepārkāpj nevienas sabiedrības grupas tiesības.
 7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir no 2020. gada 4. novembra 0:00 līdz 2020. gada 22. novembra 23:59.
 8. Konkursa darbu vērtēšana un uzvarētāju paziņošana notiek līdz 2020. gada 30. novembrim.
 9. Konkursa darbus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir:
  1. Normunds Laiko – fotogrāfs, vīnzinis;
  2. Mihails Makarovs – Master Foto pārstāvis;
  3. Mārtiņš Vanags – Biedrības “Fototelpa” valdes pārstāvis.
 10. Žūrija, aizklāti balsojot, izvēlas 20 (divdesmit) konkursa finālistus, no kuru vidus tiek izvēlēti pirmo trīs vietu ieguvēji.
 11. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti sekojoši:
  1. Konkursa pirmās vietas ieguvējs saņem:
  2. Konkursa otrās vietas ieguvējs saņem:
  3. Konkursa trešās vietas ieguvējs saņem:
   • Fototelpas kafijas krūzi,
   • atzinības rakstu.
 12. Konkursa balvas nevar apmainīt pret naudu;
 13. Konkursa noslēgumā tiek organizēta virtuāla foto izstāde, kura norisinās līdz 2020. gada 15. decemebrim, mājaslapā www.fototelpa.lv
 14. Konkursa finālā neiekļuvušie darbi tiek dzēsti no Organizatora servera 5 (piecu) darba dienu laikā pēc balsošanas rezultātu paziņošanas un uzvarētāju noteikšanas. Konkursa finālā neiekļuvušos darbus Organizators nekādi neizmanto un nenodod trešajai pusei.
 15. Konkursa finālā iekļuvušos darbus Organizators ir tiesīgs izmantot pašreklāmai, ar atsauci uz autoru, bet ne vairāk kā 5 (piecas) reizes sākotnējās ziņās un ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc konkursa noslēguma datuma, publicējot tos sekojošās vietnēs:
  1. Mājaslapā fototelpa.lv un ar to saistītajos apakšdomēnos;
  2. Vietnē facebook.com/fototelpa;
  3. Instagram kontā instagram.com/fototelpa.
 16. Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa finālā iekļuvušajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.
 17. Dalībnieks jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt sava darba izmantošanu Organizatora pašreklāmās, rakstiski par to informējot Organizatoru uz e-pasta adresi info@fototelpa.lv
 18. Konkursa trīs labāko darbu kopijas tiek glabātas Organizatora arhīvā 5 (piecus) gadus no Konkursa noslēguma brīža un var tikt izmantoti pašreklāmā.
 19. Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa trīs labākajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.
 20. Konkursa finālisti saņem ielūgumu uz izstādes atklāšanas un apbalvošanas pasāķumu uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi.